Onze website gebruikt Flash.
U kan Flash installeren via deze link.


Wij houden er aan onze tevredenheid uit te drukken over het geleverde werk. Tevens onze felicitaties voor stiptheid, dienstvaardigheid en netheid voor u en al uw werknemers. Dhr. L.Vincent - Residentie Dijle - O.Van Kesbeeckstraat 5-7-9 te Mechelen -------------------------- Gelieve te noteren dat wij hier zeer tevreden zijn met het geleverde werk. Wij wensen ook speciaal de werklieden te feliciteren voor hun professioneel en zorgzaam gedrag en hun respect voor de klant. Willy Simon - Fruithoflaan 70 te Berchem --------------------------